1. חברת עוז בנייה ושיפוצים מבצעת פינוי ושיפוץ של בתים ודירות לאחר עיזבונות, או מעבר דירה הכולל פינוי ריהוט וזבל הקיים בדירה.
  2. חברת עוז בנייה ושיפוצים מבצעת עבודות פירוק הריסה ופינוי של מוצרי כנדרש על פי חוקי פינוי האסבסט תוך הקפדה על בריאות העובדים ואי זיהום הנכס.
  3. חברת עוז בנייה ושיפוצים מפנה את כל סוגי פסולת הבניה במכולות לפי כמות הפסולת, במידה ונדרש יש באפשרותנו לפנות עם כלים כבדים.
  4. חברת עוז בנייה ושיפוצים תציג באם ונדרש אישורי פינוי לאתרי פסולת מורשים.

מוצרי האסבסט מתיישנים הנמצאים בקרבת אנשים עלולים לגרום לסרטן ולפי מחקרים אינם בריאים ויש לפנותם.